Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)"


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)"
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, อื่นๆ
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ aceleração, força, massa, velocidade
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 19/11/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 19/11/2018