Energía Potencial Elástica.


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energía Potencial Elástica.
คำบรรยาย Laboratorio virtual sobre Energía Potencial Elástica y Ley de Hooke.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ Elástica, Energía, Potencial
สถานการณ์จำลอง กฏของ Hooke (HTML5)


ผู้เขียน Mario Platero
โรงเรียน/หน่วยงาน Universidad Politécnica de El Salvador
ส่งข้อมูลแล้ว 7/11/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 7/11/2018