Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET
คำบรรยาย Atividades sobre Mecânica utilizando os OA's do PhET
วิชา ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก, อื่นๆ
ระดับ บัณฑิตศึกษา, ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง, อื่นๆ
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Força, Massa, Mecânica, Movimento
สถานการณ์จำลอง Energy Skate Park: Basics (HTML5), แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน, กฏของ Hooke (HTML5), Pendulum Lab (HTML5), Projectile Motion (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
อีเมลล์ติดต่อ arturecoba@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 23/10/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 23/10/2018