Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET
คำบรรยาย Atividades sobre Termodinâmica utilizando os OA's do PhET
วิชา ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก, อื่นๆ
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง, อื่นๆ
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Gases, Temperatura, Termodinâmica, Volume
สถานการณ์จำลอง สถานะของสสาร (HTML5), สถานะของสสาร: เบื้องต้น (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 23/10/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 23/10/2018