2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)"


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง 2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)"
คำบรรยาย Plano de aula e atividades envolvendo a 2ª Lei de Newton e a Força de Atrito utilizando o OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)"
วิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก, อื่นๆ
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ 2ª Lei de Newton, Movimento, atrito, força
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 3/10/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 3/10/2018