Retas e seus conceitos


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Retas e seus conceitos
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Distância entre dois pontos, Equação da reta, inclinação da reta.
สถานการณ์จำลอง Graphing Slope-Intercept (HTML5)


ผู้เขียน Italândia Ferreira de Azevedo e Francisco Régis Vieira Alves
โรงเรียน/หน่วยงาน Italândia Ferreira de Azevedo
ส่งข้อมูลแล้ว 16/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 16/9/2018