Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)"


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)"
คำบรรยาย Plano de aula e atividades sobre conceitos de circuitos elétricos utilizando o OA "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)"
วิชา ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก, อื่นๆ
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Amperagem, Circuitos, Eletricidade, Resistência, Voltagem
สถานการณ์จำลอง ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
อีเมลล์ติดต่อ arturecoba@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 14/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 14/9/2018