Roteiro de atividades para os alunos


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Roteiro de atividades para os alunos
คำบรรยาย O seguinte roteiro é para a aplicação ao alunos, contendo pergunta que eles podem responder para aprimorar os conhecimentos estudados em sala sobre o Eletromagnetismo
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ aluno, atividades, eletromagnetismo
สถานการณ์จำลอง การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์


ผู้เขียน Ygor Bernardes
อีเมลล์ติดต่อ ygb00@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน EEMADRE CARMELITA
ส่งข้อมูลแล้ว 11/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 11/9/2018