Ajust equacions químiques


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Ajust equacions químiques
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Catalan
คำสำคัญ equacions químiques, reaccions químiques
สถานการณ์จำลอง การดุลสมการเคมี (HTML5), การดุลสมการเคมี


ผู้เขียน Miriam Pujadas
โรงเรียน/หน่วยงาน Ins illa de rodes
ส่งข้อมูลแล้ว 25/3/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 25/3/2018