Zakon poluge


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Zakon poluge
คำบรรยาย Učenici istražuju zakon poluge i primjenjuju ga kroz razne primjere, zadatke i kviz.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Croatian
คำสำคัญ krak, poluga, sila
สถานการณ์จำลอง ทำให้สมดุล (HTML5)


ผู้เขียน Karmen Prugovečki
โรงเรียน/หน่วยงาน OŠ Mače
ส่งข้อมูลแล้ว 25/2/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 25/2/2018