Construindo o conceito de frações equivalentes


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Construindo o conceito de frações equivalentes
คำบรรยาย Este plano de atividade busca guiar o professor na utilização do O.A. "Associe Frações" para construir o conceito de frações equivalentes com os alunos que estão estudando este conteúdo.
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Frações equivalentes; Ensino de Matemática; Educação Básica.
สถานการณ์จำลอง Fraction Matcher (HTML5)


ผู้เขียน Isabelle Coelho da Silva e Ana Carolina Costa Pereira
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 13/7/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 8/4/2018