Poluga i primjene poluge


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Poluga i primjene poluge
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ istraživačko učenje, poluga, primjene poluge
สถานการณ์จำลอง ทำให้สมดุล (HTML5)


ผู้เขียน Anita Sečan
อีเมลล์ติดต่อ anitabranisa@yahoo.com
โรงเรียน/หน่วยงาน OŠ BELICA
ส่งข้อมูลแล้ว 18/4/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 9/11/2017