laboratorijas darbs


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง laboratorijas darbs
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย, ปฏิบัติการทดลอง, อื่นๆ
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Latvian
คำสำคัญ vinni
สถานการณ์จำลอง การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา


ผู้เขียน Natalija Shilde
อีเมลล์ติดต่อ natalija@valmiera.edu.lv
โรงเรียน/หน่วยงาน Valmieras 2.vidusskola
ส่งข้อมูลแล้ว 20/10/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 31/10/2016