Kesirler - 3 Derslik Öğrenci Çalışması


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Kesirler - 3 Derslik Öğrenci Çalışması
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Kesirler
สถานการณ์จำลอง Build a Fraction (HTML5), เกมสร้างเศษส่วน


ผู้เขียน Sebnem Atabas (Translated from Fraction Unit Student Sheet by Meaghan Hixson)
อีเมลล์ติดต่อ sebnem.atabas@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Uskudar SEV Middle School
ส่งข้อมูลแล้ว 15/4/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 30/1/2019