Hubungan Antara Tegangan, Kuat Arus Dan Hambatan Listrik


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Hubungan Antara Tegangan, Kuat Arus Dan Hambatan Listrik
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ Hambatan Listrik, Kuat Arus, Tegangan, hukum ohm
สถานการณ์จำลอง การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ผู้เขียน MUHAMMAD ZULHAM
โรงเรียน/หน่วยงาน SMP N 1 Sedayu
ส่งข้อมูลแล้ว 31/3/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 31/3/2016