skate park


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง skate park
คำบรรยาย phy class
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ skate park Energy
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด


ผู้เขียน Annetta Serulla
โรงเรียน/หน่วยงาน ITT Tech
ส่งข้อมูลแล้ว 12/1/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 12/1/2016