balance


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง balance
คำบรรยาย ....
วิชา ชีววิทยา
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ weight distence
สถานการณ์จำลอง ทำให้สมดุล (HTML5), ทำให้สมดุล


ผู้เขียน mrwin lee
โรงเรียน/หน่วยงาน ecnu
ส่งข้อมูลแล้ว 16/12/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 16/12/2015