mesues


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง mesues
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Albanian
คำสำคัญ gjyshkle
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5), แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน


ผู้เขียน pjeter gjoka
โรงเรียน/หน่วยงาน lezhe
ส่งข้อมูลแล้ว 9/8/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 16/8/2015