Energy Skate Park: Basics Lab


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energy Skate Park: Basics Lab
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Energy Skate Park: Basics Lab Investigation
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน


ผู้เขียน Sophie Lanchez
โรงเรียน/หน่วยงาน Hunter College
ส่งข้อมูลแล้ว 15/3/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/3/2015