Concentratie PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Concentratie PhET
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ oplosmiddel, oplossing, vaste stof, verzadigd
สถานการณ์จำลอง ความเข้นข้น


ผู้เขียน Floor van Marsbergen
อีเมลล์ติดต่อ floor.van.marsbergen@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน VU
ส่งข้อมูลแล้ว 10/11/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 10/11/2014