Força de Atrito


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Força de Atrito
คำบรรยาย
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Força de atrito, Inércia
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่


ผู้เขียน Marcus Duarte
โรงเรียน/หน่วยงาน IFMG
ส่งข้อมูลแล้ว 20/2/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/2/2014