OHM Kanunu


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง OHM Kanunu
คำบรรยาย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ OHM Kanunu
สถานการณ์จำลอง กฎของโอห์ม


ผู้เขียน Selman Elmacıoğlu
อีเมลล์ติดต่อ Selman_Elmcoglu@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Marmara Üniversitesi
ส่งข้อมูลแล้ว 3/12/2013
อัพเดทข้อมูลแล้ว 19/5/2015