Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā
คำบรรยาย Darbs paredzēts 9. klasei, mācoties par elektriskajām ķēdēm. Tas paredzēts skolēnu patstāvīgam darbam, secīgi izpildot darba uzdevumus. Mērķis: pilnveidot prasmi saslēgt elektrisko ķēdi pēc uzzīmētas shēmas un izskaidrot elektriskās strāvas plūšanas nosacījumus, veicot virtuālu laboratorijas darbu. Skolēnam sasniedzamie rezultāti: saslēdz virtuālu elektrisko ķēdi pēc dotās shēmas, analizē strāvas plūšanas nosacījumus, aprēķina spuldzes pretestību pēc Oma likuma ķēdes posmam.
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Latvian
คำสำคัญ Oma likums, strāvas plūšanas nosacījumi
สถานการณ์จำลอง ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก, การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ผู้เขียน Ieva Leja
อีเมลล์ติดต่อ atoparseks@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน LU
ส่งข้อมูลแล้ว 29/5/2013
อัพเดทข้อมูลแล้ว 29/5/2013