Sais e Solubilidade


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Sais e Solubilidade
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ sais, saturação, solubilidade
สถานการณ์จำลอง เกลือและการละลาย


ผู้เขียน Sepúlveda Helena
อีเมลล์ติดต่อ helenasepulveda@yahoo.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola Secundária Paredes - Portugal
ส่งข้อมูลแล้ว 26/6/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/6/2011