Laboratori de Datació Radioactiva


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Laboratori de Datació Radioactiva
คำบรรยาย
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Catalan
คำสำคัญ Datació radioactiva, isòtop, taxa de desintegració
สถานการณ์จำลอง เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี


ผู้เขียน Raquel Arévalo
อีเมลล์ติดต่อ raquel.arevalo@terra.es
โรงเรียน/หน่วยงาน Raquel Arévalo
ส่งข้อมูลแล้ว 23/6/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 23/6/2011