Calculus Grapher for Math (Pre-Calculus or Calculus) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Calculus Grapher for Math (Pre-Calculus or Calculus)
คำบรรยาย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ calculus, math, phet
สถานการณ์จำลอง Calculus Grapher


ผู้เขียน Trish Loeblein, Mike Dubson
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 10/9/2009
อัพเดทข้อมูลแล้ว 7/7/2013