Rutherford Scattring Simulation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Rutherford Scattring Simulation
คำบรรยาย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ alpha particle, atomic model
สถานการณ์จำลอง การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด


ผู้เขียน Amy Phillip
อีเมลล์ติดต่อ phillipa@limonbadgers.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Limon High School
ส่งข้อมูลแล้ว 12/11/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/11/2008