Probability Plinko การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Probability Plinko
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ probability
สถานการณ์จำลอง Plinko Probability


ผู้เขียน beki toussaint
อีเมลล์ติดต่อ patricia.loeblein@colorado.edu
โรงเรียน/หน่วยงาน csu
ส่งข้อมูลแล้ว 11/2/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/9/2015