ผู้ให้การสนับสนุน

ทีมงาน PhET ต้องขอขอบคุณทางองค์กร, หน่วยงาน, บริษัท, และผู้อุปถัมป์ทุกท่านที่สนับสนุนงานพัฒนานี้

ผู้สนับสนุนด้านการเงิน

ผู้สนับสนุนระดับแพลททินัม (มากกว่า $100k+)

ผู้สนับสนุนระดับเหรียญทอง ($10k - $100k)

ผู้สนับสนุนระดับเหรียญเงิน ($5k - $10k)

ผู้สนับสนุนระดับเหรียญทองแดง ($1 - $5k)

Technical Support