Uzbek (Uzbek)

Vzájomná interakcia Java Atomic Interactions Download Run now
Vyvažovanie (HTML5) HTML Действие по балансированию (HTML5) Download Run now
Vyvažovanie Java Действие по балансированию Download Run now
Stavba atómu Java Build an Atom Download Run now
Náboje v elektrickom poli Java Orzudagi elektr maydon Download Run now
Formy energie a jej premeny Java Energiya shakllari va o'zgarishlar Download Run now
Tlak a prúdenie kvapaliny Java Суюклик Босим ва Оким Download Run now
Geometrická optika Flash Geometrik optika Download Run now
Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
Soľ & Jej rozpustnosť Java Tuzlar va eruvchanlik Download Run now
Skupenstvo látky Java States of Matter Download Run now
Skupenstvo látky. základný kurz Java States of Matter: Basics Download Run now
Tlak v kvapaline (HTML5) HTML Босим остида (HTML5) Download Run now
Tlak v kvapaline Java Босим остида Download Run now

Simulácie, ktoré momentálne nie sú preložené do Uzbek

Zostávajúce simulácie môžu byť preložené použitím PhET prekladacieho nástroja.