Uzbek (Uzbek)

Atomická interakce Java Atomic Interactions Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML Действие по балансированию (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java Действие по балансированию Download Run now
Stavba atomu Java Build an Atom Download Run now
zobrazení elektrického pole Java Orzudagi elektr maydon Download Run now
Formy energie a její přeměny Java Energiya shakllari va o'zgarishlar Download Run now
Tlak kapaliny a průtoku Java Суюклик Босим ва Оким Download Run now
geometric-optics Flash Geometrik optika Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
soli a rozpustnost Java Tuzlar va eruvchanlik Download Run now
Stavy hmoty Java States of Matter Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java States of Matter: Basics Download Run now
Pod tlakem (HTML5) HTML Босим остида (HTML5) Download Run now
Tlak kapalin Java Босим остида Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Uzbek

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.