Uzbek (Uzbek)

- Java Atomic Interactions Download Run now
- HTML Действие по балансированию (HTML5) Download Run now
- Java Действие по балансированию Download Run now
- Java Build an Atom Download Run now
- Java Orzudagi elektr maydon Download Run now
Energiformer og overgangar Java Energiya shakllari va o'zgarishlar Download Run now
Fluidtrykk og gjennomstrøyming Java Суюклик Босим ва Оким Download Run now
- Flash Geometrik optika Download Run now
- Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
- Java Tuzlar va eruvchanlik Download Run now
- Java States of Matter Download Run now
- Java States of Matter: Basics Download Run now
- HTML Босим остида (HTML5) Download Run now
Under trykk Java Босим остида Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til Uzbek

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.