Slovenčina (Slovenčina)

Aproximácia krivky Flash Aproximácia krivky Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash Aritmetika Download Run now
Balón a elektrostatika (HTML5) HTML Balón a elektrostatika (HTML5) Download Run now
Balón a statická elektrina Java Balón a statická elektrina Download Run now
Balóny a vztlak Java Balóny a vztlak Download Run now
Coulombov zákon (HTML5) HTML Coulombov zákon (HTML5) Download Run now
Datovanie rádioaktívnou metódou Java Datovanie rádioaktívnou metódou Download Run now
Davissonov-Germerov experiment Java Davissonov-Germerov experiment Download Run now
Derivácia a integrál funkcie Flash Derivácia a integrál funkcie Download Run now
Dvojitá vlna a kovalentná väzba Java Dvojitá vlna a kovalentná väzba Download Run now
Elektrické pole nábojov (HTML5) HTML Elektrické pole nábojov (HTML5) Download Run now
Elektrické pole nábojov Flash Elektrické pole nábojov Download Run now
Elektrický hokej Java Elektrický hokej Download Run now
Energia a skejt park Java Energia a skejt park Download Run now
Energia v skejt parku: základy (HTML5) HTML Energia v skejt parku: základy (HTML5) Download Run now
Energia v skejt parku: základy Java Energia v skejt parku: základy Download Run now
Faradayove magnetické laboratórium Java Faradayove magnetické laboratórium Download Run now
Faradayov zákon (HTML5) HTML Faradayov zákon (HTML5) Download Run now
Faradayov zákon Flash Faradayov zákon Download Run now
Farebné videnie (HTML5) HTML Farebné videnie (HTML5) Download Run now
Farebné videnie Java Farebné videnie Download Run now
Formy a premeny energie (HTML5) HTML Formy a premeny energie (HTML5) Download Run now
Formy energie a jej premeny Java Formy energie a jej premeny Download Run now
Fotoelektrický jav Java Fotoelektrický jav Download Run now
Fourier: tvorenie vĺn Java Fourier: tvorenie vĺn Download Run now
Generátor Java Generátor Download Run now
Geometrická optika Flash Geometrická optika Download Run now
Grafy kvadratických funkcií (HTML5) HTML Grafy kvadratických funkcií (HTML5) Download Run now
Graf kvadratickej funkcie Flash Graf kvadratickej funkcie Download Run now
Grafy lineárnej funkcie (HTML5) HTML Grafy lineárnej funkcie (HTML5) Download Run now
Grafy lineárnej funkcie Java Grafy lineárnej funkcie Download Run now
Gravitácia a obežná dráha (HTML5) HTML Gravitácia a obežná dráha (HTML5) Download Run now
Gravitácia a obežná dráha Java Gravitácia a obežná dráha Download Run now
Hookov zákon (HTML5) HTML Hookov zákon (HTML5) Download Run now
Hra labyrint Java Hra labyrint Download Run now
Hustota Flash Hustota Download Run now
Chemická rovnováha (HTML5) HTML Chemická rovnováha (HTML5) Download Run now
Chemická rovnováha Java Chemická rovnováha Download Run now
Chodec Java Chodec Download Run now
Interferencia kvantových vĺn Java Interferencia kvantových vĺn Download Run now
Interferencia vlnenia (HTML5) HTML Interferencia vlnenia (HTML5) Download Run now
Interferencia vlnenia Java Interferencia vlnenia Download Run now
Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5) HTML Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5) Download Run now
Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Java Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Download Run now
Jedlo & Cvičenie Java Jedlo & Cvičenie Download Run now
Jednotky (HTML5) HTML Jednotky (HTML5) Download Run now
John Tra-volt (HTML5) HTML John Tra-volt (HTML5) Download Run now
John Tra-volt Java John Tra-volt Download Run now
Koncentrácia (HTML5) HTML Koncentrácia (HTML5) Download Run now
Koncentrácia Java Koncentrácia Download Run now
Kondenzátor Java Kondenzátor Download Run now
Kondenzátor: základy (HTML5) HTML Kondenzátor: základy (HTML5) Download Run now
Kvantové tunelovanie a vlnové balíky Java Kvantové tunelovanie a vlnové balíky Download Run now
Kvantové viazané stavy Java Kvantové viazané stavy Download Run now
Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) HTML Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) Download Run now
Kyslé a zásadité roztoky Java Kyslé a zásadité roztoky Download Run now
Kyvadlo (HTML5) HTML Kyvadlo (HTML5) Download Run now
Kyvadlo Flash Kyvadlo Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) HTML Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily Java Laboratórium gravitačnej sily Download Run now
Ľadovec Java Ľadovec Download Run now
Lambertov-Beerov zákon (HTML5) HTML Lambertov-Beerov zákon (HTML5) Download Run now
Lambertov-Beerov zákon Java Lambertov-Beerov zákon Download Run now
Laser Java Laser Download Run now
Lom svetla (HTML5) HTML Lom svetla (HTML5) Download Run now
Lom svetla Java Lom svetla Download Run now
Lunárny modul Flash Lunárny modul Download Run now
Magnet a kompas Java Magnet a kompas Download Run now
Magnetická rezonancia Java Magnetická rezonancia Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Magnety a elektromagnety Download Run now
Membránové kanály Java Membránové kanály Download Run now
Mikrovlnka Java Mikrovlnka Download Run now
Model atómu vodíka Java Model atómu vodíka Download Run now
Moja slnečná sústava Flash Moja slnečná sústava Download Run now
Molekulárne motory Java Molekulárne motory Download Run now
Molekuly a žiarenie (HTML5) HTML Molekuly a žiarenie (HTML5) Download Run now
Molekuly a žiarenie Java Molekuly a žiarenie Download Run now
Molová koncentrácia (HTML5) HTML Molová koncentrácia (HTML5) Download Run now
Molová koncentrácia Java Molová koncentrácia Download Run now
Moment sily Java Moment sily Download Run now
Náboje v elektrickom poli Java Náboje v elektrickom poli Download Run now
Naklonená rovina: Sily a pohyb Java Naklonená rovina: Sily a pohyb Download Run now
Napätie batérie Java Napätie batérie Download Run now
Naťahovanie DNA Java Naťahovanie DNA Download Run now
Neónové svetlá a ostatné výbojky Java Neónové svetlá a ostatné výbojky Download Run now
Neurón (HTML5) HTML Neurón (HTML5) Download Run now
Neurón Java Neurón Download Run now
Normálne vibračné módy Flash Normálne vibračné módy Download Run now
Obvod s batériou a rezistorom Java Obvod s batériou a rezistorom Download Run now
Odhad Flash Odhad Download Run now
Ohmov zákon (HTML5) HTML Ohmov zákon (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash ohms-law Download Run now
Optické kvantové zariadenie Java Optické kvantové zariadenie Download Run now
Optické pinzety a aplikácie Java Optické pinzety a aplikácie Download Run now
Otáčanie lienky Java Otáčanie lienky Download Run now
pH škála (HTML5) HTML pH škála (HTML5) Download Run now
pH škála Java pH škála Download Run now
pH škála: základy (HTML5) HTML pH škála: základy (HTML5) Download Run now
Pohyb lienky na ploche Java Pohyb lienky na ploche Download Run now
Let strely (HTML5) HTML Let strely (HTML5) Download Run now
Pohyb strely Flash Pohyb strely Download Run now
Pohyb v 2D Java Pohyb v 2D Download Run now
Polarita molekuly (HTML5) HTML Polarita molekuly (HTML5) Download Run now
Polarita molekuly Java Polarita molekuly Download Run now
Polovodiče Java Polovodiče Download Run now
Porovnanie zlomkov (HTML5) HTML Porovnanie zlomkov (HTML5) Download Run now
Zlomky - hra Java Zlomky - hra Download Run now
Pravdepodobnosť (HTML5) HTML Pravdepodobnosť (HTML5) Download Run now
Pravdepodobnosť Flash Pravdepodobnosť Download Run now
Prirodzený výber Java Prirodzený výber Download Run now
Pružinový oscilátor (HTML5) HTML Pružinový oscilátor (HTML5) Download Run now
Pružinový oscilátor Flash Pružinový oscilátor Download Run now
Pružné a nepružné zrážky Flash Pružné a nepružné zrážky Download Run now
Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie Java Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie Download Run now
Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie Java Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie Download Run now
Rádiové vlny Java Rádiové vlny Download Run now
Rampa Java Rampa Download Run now
Reakcie & Hodnoty Java Reakcie & Hodnoty Download Run now
Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5) HTML Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5) Download Run now
Reaktant, Produkty a Zostatky Java Reaktant, Produkty a Zostatky Download Run now
Elektrický odpor vodiča (HTML5) HTML Elektrický odpor vodiča (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Rezonancia Flash Rezonancia Download Run now
Roztoky cukru a soli: Makro Java Roztoky cukru a soli: Makro Download Run now
Rutherfordov pokus (HTML5) HTML Rutherfordov pokus (HTML5) Download Run now
Rutherfordov pokus Java Rutherfordov pokus Download Run now
Signál v obvode Java Signál v obvode Download Run now
Sila-1d Java Sila-1d Download Run now
Sila a pohyb: základy (HTML5) HTML Sila a pohyb: základy (HTML5) Download Run now
Sila a pohyb: Základný kurz Java Sila a pohyb: Základný kurz Download Run now
Sily a pohyb Java Sily a pohyb Download Run now
Skladanie vektorov Flash Skladanie vektorov Download Run now
Skleníkový efekt Java Skleníkový efekt Download Run now
Skúmanie rovnosti (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti (HTML5) Download Run now
Skúmanie rovnosti: Dve premenné (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti: Dve premenné (HTML5) Download Run now
Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5) HTML Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5) Download Run now
Skupenstvo látky (HTML5) HTML Skupenstvo látky (HTML5) Download Run now
Skupenstvo látky Java Skupenstvo látky Download Run now
Skupenstvo látky: základy (HTML5) HTML Skupenstvo látky: základy (HTML5) Download Run now
Skupenstvo látky. základný kurz Java Skupenstvo látky. základný kurz Download Run now
Smernica-Priesečník grafu (HTML5) HTML Smernica-Priesečník grafu (HTML5) Download Run now
Soľ & Jej rozpustnosť Java Soľ & Jej rozpustnosť Download Run now
Stavba atómu (HTML5) HTML Stavba atómu (HTML5) Download Run now
Stavba atómu Java Stavba atómu Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov Java Stavebnica elektrických obvodov Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov Java Stavebnica elektrických obvodov Download Run now
Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5) HTML Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5) HTML Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Java Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Java Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Download Run now
Staviteľ plochy (HTML5) HTML Staviteľ plochy (HTML5) Download Run now
Stern-Gerlachov pokus Flash Stern-Gerlachov pokus Download Run now
Štiepenie jadier Java Štiepenie jadier Download Run now
Štruktúra hladín Java Štruktúra hladín Download Run now
Tektonické platne Java Tektonické platne Download Run now
Tlak a prúdenie kvapaliny Java Tlak a prúdenie kvapaliny Download Run now
Tlak v kvapaline (HTML5) HTML Tlak v kvapaline (HTML5) Download Run now
Tlak v kvapaline Java Tlak v kvapaline Download Run now
Trenie (HTML5) HTML Trenie (HTML5) Download Run now
Trenie Flash Trenie Download Run now
Trigonometria (HTML5) HTML Trigonometria (HTML5) Download Run now
Tvary molekúl (HTML5) HTML Tvary molekúl (HTML5) Download Run now
Molekulové tvary Java Molekulové tvary Download Run now
Tvary molekúl: základy (HTML5) HTML Tvary molekúl: základy (HTML5) Download Run now
Molekulové tvary: Základy Java Molekulové tvary: Základy Download Run now
Tvorba funkcií (HTML5) HTML Tvorba funkcií (HTML5) Download Run now
Tvorba funkcií: základy (HTML5) HTML Tvorba funkcií: základy (HTML5) Download Run now
Zlomky: Úvod (HTML5) HTML Zlomky: Úvod (HTML5) Download Run now
Úvod do zlomkov Java Úvod do zlomkov Download Run now
Vlastnosti plynu Java Vlastnosti plynu Download Run now
Vlnenie v rade bodov (HTML5) HTML Vlnenie v rade bodov (HTML5) Download Run now
Vlnenie v rade bodov Flash Vlnenie v rade bodov Download Run now
Vodivosť Java Vodivosť Download Run now
Vratné reakcie Java Vratné reakcie Download Run now
Vytvor molekulu Java Vytvor molekulu Download Run now
Vyvažovanie (HTML5) HTML Vyvažovanie (HTML5) Download Run now
Vyvažovanie Java Vyvažovanie Download Run now
Interakcia medzi atómami (HTML5) HTML Interakcia medzi atómami (HTML5) Download Run now
Vzájomná interakcia Java Vzájomná interakcia Download Run now
Vztlak Flash Vztlak Download Run now
Zlomky: Rovnosť (HTML5) HTML Zlomky: Rovnosť (HTML5) Download Run now
Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5) HTML Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5) Download Run now
Tvorba zlomkov (HTML5) HTML Tvorba zlomkov (HTML5) Download Run now
Zostav zlomok Java Zostav zlomok Download Run now
Zvukové vlny Java Zvukové vlny Download Run now
Žiarenie čierneho telesa Flash Žiarenie čierneho telesa Download Run now
Žiarenie náboja Flash Žiarenie náboja Download Run now

Simulácie, ktoré momentálne nie sú preložené do Slovenčina

Zostávajúce simulácie môžu byť preložené použitím PhET prekladacieho nástroja.