Slovenčina (slovaki)

Happe-aluse lahused (HTML5) HTML Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) Download Run now
Happe-aluse lahused Java Kyslé a zásadité roztoky Download Run now
Alfalagunemine Java Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie Download Run now
- HTML Staviteľ plochy (HTML5) Download Run now
- HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
Aritmeetika Flash Aritmetika Download Run now
Aatomitevaheline vastastikmõju (HTML5) HTML Interakcia medzi atómami (HTML5) Download Run now
Aatomitevaheline vastastikmõju Java Vzájomná interakcia Download Run now
Tasakaaluharjutus (HTML5) HTML Vyvažovanie (HTML5) Download Run now
- Java Vyvažovanie Download Run now
Keemiliste võrrandite tasakaalustamine (HTML5) HTML Chemická rovnováha (HTML5) Download Run now
Keemiliste võrrandite tasakaalustamine Java Chemická rovnováha Download Run now
Õhupallid ja staatiline elekter Java Balón a statická elektrina Download Run now
Õhupallid & üleslõkkejõud Java Balóny a vztlak Download Run now
Õhupallid ja staatiline elekter (HTML5) HTML Balón a elektrostatika (HTML5) Download Run now
Riba struktuur Java Štruktúra hladín Download Run now
Patarei ja takistiga vooluring Java Obvod s batériou a rezistorom Download Run now
Patarei pinge Java Napätie batérie Download Run now
Beeri seadus (HTML5) HTML Lambertov-Beerov zákon (HTML5) Download Run now
- Java Lambertov-Beerov zákon Download Run now
Valguse murdumine (HTML5) HTML Lom svetla (HTML5) Download Run now
- Java Lom svetla Download Run now
Beetalagunemine Java Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie Download Run now
Mustkiirguri spekter Flash Žiarenie čierneho telesa Download Run now
Kvantolekud Java Kvantové viazané stavy Download Run now
- HTML Tvorba zlomkov (HTML5) Download Run now
- Java Zostav zlomok Download Run now
Ehita molekul Java Vytvor molekulu Download Run now
Ehita aatom (HTML5) HTML Stavba atómu (HTML5) Download Run now
Ehita aatom Java Stavba atómu Download Run now
Üleslükkejõud Flash Vztlak Download Run now
Graafik Flash Derivácia a integrál funkcie Download Run now
Mahtuvuslabor Java Kondenzátor Download Run now
Kondensaatori labor: põhimõte (HTML5) HTML Kondenzátor: základy (HTML5) Download Run now
- HTML Elektrické pole nábojov (HTML5) Download Run now
Laengud ja väljad Flash Elektrické pole nábojov Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Java Stavebnica elektrických obvodov Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Java Stavebnica elektrických obvodov Download Run now
Vooluringi koostamine: Alalisvool (HTML5) HTML Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (DC) Java Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Download Run now
- HTML Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (DC) Java Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Download Run now
Põrkelabor Flash Pružné a nepružné zrážky Download Run now
Värvuse tajumine (HTML5) HTML Farebné videnie (HTML5) Download Run now
Värvuse tajumine Java Farebné videnie Download Run now
Kontsentratsioon (HTML5) HTML Koncentrácia (HTML5) Download Run now
- Java Koncentrácia Download Run now
Elektrijuhtivus Java Vodivosť Download Run now
- HTML Coulombov zákon (HTML5) Download Run now
Topeltaugud ja kovalentsed sidemed Java Dvojitá vlna a kovalentná väzba Download Run now
Graafikul olevate punktide sobitamine Flash Aproximácia krivky Download Run now
- Java Davissonov-Germerov experiment Download Run now
Tihedus Flash Hustota Download Run now
Neoonvalgustid ja teised gaaslahenduslambid Java Neónové svetlá a ostatné výbojky Download Run now
Söömine ja liikumine (kehamassiindeks KMI) Java Jedlo & Cvičenie Download Run now
Unistuste elektriväli Java Náboje v elektrickom poli Download Run now
Elektrivälja hoki Java Elektrický hokej Download Run now
- HTML Formy a premeny energie (HTML5) Download Run now
- Java Formy energie a jej premeny Download Run now
Energia rula park Java Energia a skejt park Download Run now
Energia rulapark: algtõed (HTML5) HTML Energia v skejt parku: základy (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energia v skejt parku: základy Download Run now
- HTML Skúmanie rovnosti (HTML5) Download Run now
- HTML Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5) Download Run now
- HTML Skúmanie rovnosti: Dve premenné (HTML5) Download Run now
Võrrandi graafiline kujutis Flash Graf kvadratickej funkcie Download Run now
Silmamõõdumäng Flash Odhad Download Run now
Faraday elektromagnetlabor Java Faradayove magnetické laboratórium Download Run now
Faraday seadus (HTML5) HTML Faradayov zákon (HTML5) Download Run now
Faraday seadus Flash Faradayov zákon Download Run now
- Java Tlak a prúdenie kvapaliny Download Run now
jõud-1d Java Sila-1d Download Run now
Jõud ja liikumine Java Sily a pohyb Download Run now
Jõud ja liikumine: algtõed (HTML5) HTML Sila a pohyb: základy (HTML5) Download Run now
- Java Sila a pohyb: Základný kurz Download Run now
Fourier: Lainete tekitamine Java Fourier: tvorenie vĺn Download Run now
Võrdsed murrud (HTML5) HTML Porovnanie zlomkov (HTML5) Download Run now
- Java Zlomky - hra Download Run now
- HTML Zlomky: Rovnosť (HTML5) Download Run now
- HTML Zlomky: Úvod (HTML5) Download Run now
- Java Úvod do zlomkov Download Run now
- HTML Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5) Download Run now
Hõõrdumine (HTML5) HTML Trenie (HTML5) Download Run now
Hõõrdumine Flash Trenie Download Run now
Funktsiooni ehitamine (HTML5) HTML Tvorba funkcií (HTML5) Download Run now
- HTML Tvorba funkcií: základy (HTML5) Download Run now
Gaasi omadused Java Vlastnosti plynu Download Run now
Generaator Java Generátor Download Run now
geomeetriline optika Flash Geometrická optika Download Run now
Liustikud Java Ľadovec Download Run now
- HTML Grafy lineárnej funkcie (HTML5) Download Run now
- Java Grafy lineárnej funkcie Download Run now
- HTML Grafy kvadratických funkcií (HTML5) Download Run now
- HTML Smernica-Priesečník grafu (HTML5) Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid (HTML5) HTML Gravitácia a obežná dráha (HTML5) Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid Java Gravitácia a obežná dráha Download Run now
Gravitatsioonilabor (HTML5) HTML Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) Download Run now
Gravitatsioonilabor Java Laboratórium gravitačnej sily Download Run now
Kasvuhooneefekt Java Skleníkový efekt Download Run now
Hooke'i seadus (HTML5) HTML Hookov zákon (HTML5) Download Run now
Vesiniku aatomi mudelid Java Model atómu vodíka Download Run now
Isotoobid ja aatommass (HTML5) HTML Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5) Download Run now
Isotoobid ja aatommass Java Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Download Run now
Travoltage (HTML5) HTML John Tra-volt (HTML5) Download Run now
Lepatriinu liikumine 2D Java Pohyb lienky na ploche Download Run now
Laserid Java Laser Download Run now
Kuul maanduja Flash Lunárny modul Download Run now
Magnet ja kompass Java Magnet a kompas Download Run now
Magnetid ja elektromagnetid Java Magnety a elektromagnety Download Run now
- HTML Pružinový oscilátor (HTML5) Download Run now
Koormised ja vedrud Flash Pružinový oscilátor Download Run now
Labürindi mäng Java Hra labyrint Download Run now
Membraanikanalid Java Membránové kanály Download Run now
- Java Mikrovlnka Download Run now
Molaarne kontsentratsioon (HTML5) HTML Molová koncentrácia (HTML5) Download Run now
- Java Molová koncentrácia Download Run now
- Java Molekulárne motory Download Run now
- HTML Polarita molekuly (HTML5) Download Run now
- Java Polarita molekuly Download Run now
Molekulid ja valgus (HTML5) HTML Molekuly a žiarenie (HTML5) Download Run now
Molekulid ja valgus Java Molekuly a žiarenie Download Run now
- HTML Tvary molekúl (HTML5) Download Run now
- Java Molekulové tvary Download Run now
- HTML Tvary molekúl: základy (HTML5) Download Run now
- Java Molekulové tvary: Základy Download Run now
Tasapinnaline liikumine Java Pohyb v 2D Download Run now
Liikuv mees Java Chodec Download Run now
- Java Magnetická rezonancia Download Run now
Minu päikesesüsteem Flash Moja slnečná sústava Download Run now
Looduslik valik Java Prirodzený výber Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neurón (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neurón Download Run now
- Flash Normálne vibračné módy Download Run now
Tuumade lõhustumine Java Štiepenie jadier Download Run now
Ohmi seadus (HTML5) HTML Ohmov zákon (HTML5) Download Run now
Ohmi seadus Flash ohms-law Download Run now
- Java Optické kvantové zariadenie Download Run now
- Java Optické pinzety a aplikácie Download Run now
- HTML Kyvadlo (HTML5) Download Run now
Pendlikatse Flash Kyvadlo Download Run now
Fotoelektriline efekt Java Fotoelektrický jav Download Run now
pH skaala (HTML5) HTML pH škála (HTML5) Download Run now
pH skaala Java pH škála Download Run now
pH-skaala: algtõed (HTML5) HTML pH škála: základy (HTML5) Download Run now
- Java Tektonické platne Download Run now
- HTML Pravdepodobnosť (HTML5) Download Run now
Plinko tõenäosus Flash Pravdepodobnosť Download Run now
- HTML Let strely (HTML5) Download Run now
Kehade heitmine Flash Pohyb strely Download Run now
- Java Kvantové tunelovanie a vlnové balíky Download Run now
- Java Interferencia kvantových vĺn Download Run now
- Flash Žiarenie náboja Download Run now
Radioaktiivne dateerimismäng Java Datovanie rádioaktívnou metódou Download Run now
- Java Rádiové vlny Download Run now
Kaldpind: jõud ja liikumine Java Naklonená rovina: Sily a pohyb Download Run now
- HTML Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5) Download Run now
- Java Reaktant, Produkty a Zostatky Download Run now
Reaktsioonid ja nende hindamine Java Reakcie & Hodnoty Download Run now
Juhtme takistus (HTML5) HTML Elektrický odpor vodiča (HTML5) Download Run now
Juhtme takistus Flash resistance-in-a-wire Download Run now
- Flash Rezonancia Download Run now
Pööratavad reaktsioonid Java Vratné reakcie Download Run now
Lepatriinu revolutsioon Java Otáčanie lienky Download Run now
Rutherfordi hajumine (HTML5) HTML Rutherfordov pokus (HTML5) Download Run now
Rutherfordi hajumine Java Rutherfordov pokus Download Run now
- Java Polovodiče Download Run now
- Java Signál v obvode Download Run now
Soolade lahustumine Java Soľ & Jej rozpustnosť Download Run now
Helilained Java Zvukové vlny Download Run now
- HTML Skupenstvo látky (HTML5) Download Run now
Agregaatolekud Java Skupenstvo látky Download Run now
- HTML Skupenstvo látky: základy (HTML5) Download Run now
Aine olekud: põhiline Java Skupenstvo látky. základný kurz Download Run now
- Flash Stern-Gerlachov pokus Download Run now
- Java Naťahovanie DNA Download Run now
- Java Roztoky cukru a soli: Makro Download Run now
Kaldpind. Java Rampa Download Run now
Pöördemoment Java Moment sily Download Run now
Travoltage Java John Tra-volt Download Run now
- HTML Trigonometria (HTML5) Download Run now
Surve all (HTML5) HTML Tlak v kvapaline (HTML5) Download Run now
- Java Tlak v kvapaline Download Run now
- HTML Jednotky (HTML5) Download Run now
- HTML Interferencia vlnenia (HTML5) Download Run now
- Java Interferencia vlnenia Download Run now
Lainetus ahelas (HTML5) HTML Vlnenie v rade bodov (HTML5) Download Run now
Lainetus ahelas Flash Vlnenie v rade bodov Download Run now
Vektori lisamine Flash Skladanie vektorov Download Run now

Simulatsioonid, mida pole veel slovaki keelde tõlgitud

Ülejäänud simulatsioonid saab tõlkida PhET Translation Utility abil.