projectile motion


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov projectile motion
Popis in this lab , student will know about projectile motion , Given the initial speed, students will determine the angle at which the range of the projectile is maximum
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová , physics lab, projectile motion lab, worksheet
Simulácia Pohyb strely


Autor(i) alanood saud aziz
Škola / Organizácia alanood saud
Dátum odoslania 1.12.2020
Dátum aktualizácie 1.12.2020