projectile motion


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł projectile motion
Opis in this lab , student will know about projectile motion , Given the initial speed, students will determine the angle at which the range of the projectile is maximum
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Laboratorium
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe , physics lab, projectile motion lab, worksheet
Symulacja(e) Rzuty


Autorzy alanood saud aziz
Szkoła / Organizacja alanood saud
Data przesłania 20-12-01
Data zaktualizowana 20-12-01