PHETman


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov PHETman
Popis The students will build a roller coaster and use conservation of energy to determine the velocity at various points. They will check their results with the speedometer tool. Students are encouraged to use energy diagrams to analyze each situation.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Energy, convservation, kinetic energy, potential energy
Simulácia Energia v skejt parku: základy (HTML5)


Autor(i) David Wirth
Škola / Organizácia Millennium High School Science Department
Dátum odoslania 24.11.2020
Dátum aktualizácie 24.11.2020