PHETman


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel PHETman
Omtale The students will build a roller coaster and use conservation of energy to determine the velocity at various points. They will check their results with the speedometer tool. Students are encouraged to use energy diagrams to analyze each situation.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, convservation, kinetic energy, potential energy
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5)


Forfattarar David Wirth
Skule / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lasta opp 24.11.20
Oppdatert 24.11.20