PHETman


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PHETman
Beskrivelse The students will build a roller coaster and use conservation of energy to determine the velocity at various points. They will check their results with the speedometer tool. Students are encouraged to use energy diagrams to analyze each situation.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, convservation, kinetic energy, potential energy
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5)


Forfattere David Wirth
Skole / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lastet opp 24.11.20
Oppdatert 24.11.20