friction


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov friction
Popis study friction effects in speed of the object , determined what is friction and why some materials have same coefficient of frictions
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Fs Fk, friction, motion, speed
Simulácia Sila a pohyb: Základný kurz


Autor(i) Hager Almaram
Škola / Organizácia university of Sharjah
Dátum odoslania 21.11.2020
Dátum aktualizácie 21.11.2020