friction


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel friction
Omtale study friction effects in speed of the object , determined what is friction and why some materials have same coefficient of frictions
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Fs Fk, friction, motion, speed
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Hager Almaram
Skule / Organisasjon university of Sharjah
Lasta opp 21.11.20
Oppdatert 21.11.20