friction


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel friction
Beskrivelse study friction effects in speed of the object , determined what is friction and why some materials have same coefficient of frictions
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Fs Fk, friction, motion, speed
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Hager Almaram
Skole / Organisasjon university of Sharjah
Lastet opp 21.11.20
Oppdatert 21.11.20