Guided Manual-Worksheet of ideal gas


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Guided Manual-Worksheet of ideal gas
Popis The guided manual-worksheet includes 3 parts Part 1- Activity using phet website to see the effect of pressure by changing temperature followed by questions. Part 2- Acticity using phet website to the the effect of pressure by changing the width. Part 3- Critical thinking questions.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Effect of pressure by changing width and temperature
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5)


Autor(i) Marwa Abdul Rahim Wali Dad
Škola / Organizácia AbdulRaheem Khudada –University of Sharjah
Dátum odoslania 21.10.2020
Dátum aktualizácie 21.10.2020