Guided Manual-Worksheet of ideal gas


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Guided Manual-Worksheet of ideal gas
Beskrivelse The guided manual-worksheet includes 3 parts Part 1- Activity using phet website to see the effect of pressure by changing temperature followed by questions. Part 2- Acticity using phet website to the the effect of pressure by changing the width. Part 3- Critical thinking questions.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Effect of pressure by changing width and temperature
Simuleringer Gas Properties (HTML5)


Forfattere Marwa Abdul Rahim Wali Dad
Skole / Organisasjon AbdulRaheem Khudada –University of Sharjah
Lastet opp 21.10.20
Oppdatert 21.10.20