Guided Manual-Worksheet of ideal gas


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Guided Manual-Worksheet of ideal gas
Omtale The guided manual-worksheet includes 3 parts Part 1- Activity using phet website to see the effect of pressure by changing temperature followed by questions. Part 2- Acticity using phet website to the the effect of pressure by changing the width. Part 3- Critical thinking questions.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Effect of pressure by changing width and temperature
Simuleringar Gas Properties (HTML5)


Forfattarar Marwa Abdul Rahim Wali Dad
Skule / Organisasjon AbdulRaheem Khudada –University of Sharjah
Lasta opp 21.10.20
Oppdatert 21.10.20