SIMPLE DC MEASUREMENTS


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov SIMPLE DC MEASUREMENTS
Popis this activity has two parts which are: - learn how to construct a simple DC circuit and measure the current and the voltage. - Study the series and parallel combination.
Predmet Fyzika
Úroveň Iné, Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová circuit, current, ohm's law, parallel, resisto., series, voltage
Simulácia Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5)


Autor(i) Tahani Alsarayreh
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 4.7.2020
Dátum aktualizácie 4.7.2020