SIMPLE DC MEASUREMENTS


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel SIMPLE DC MEASUREMENTS
Beskrivelse this activity has two parts which are: - learn how to construct a simple DC circuit and measure the current and the voltage. - Study the series and parallel combination.
Emne Fysikk
Nivå Annet, Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuit, current, ohm's law, parallel, resisto., series, voltage
Simuleringer DC kretslaboratorium (HTML5)


Forfattere Tahani Alsarayreh
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 04.07.20
Oppdatert 04.07.20