SIMPLE DC MEASUREMENTS


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel SIMPLE DC MEASUREMENTS
Omtale this activity has two parts which are: - learn how to construct a simple DC circuit and measure the current and the voltage. - Study the series and parallel combination.
Emne Fysikk
Nivå Anna, Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord circuit, current, ohm's law, parallel, resisto., series, voltage
Simuleringar Krinsbyggar (likestraum) (HTML5)


Forfattarar Tahani Alsarayreh
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 04.07.20
Oppdatert 04.07.20