Kirchhoff's Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Kirchhoff's Law
Popis Kirchhoff’s laws follow from the laws of conservation of energy and conservation of charge. These laws are used to analyze electrical circuits, which contain combinations of batteries, resistors and capacitors. In this experiment, we are interested in investigating Kirchhoff’s laws for a direct current (DC) circuit.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Ammeter, Electric Circuit., Kirchoff, Loop, Voltmeter
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5)


Autor(i) Omar Adwan
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 3.6.2020
Dátum aktualizácie 3.6.2020