Kirchhoff's Law


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Kirchhoff's Law
Açıklama Kirchhoff’s laws follow from the laws of conservation of energy and conservation of charge. These laws are used to analyze electrical circuits, which contain combinations of batteries, resistors and capacitors. In this experiment, we are interested in investigating Kirchhoff’s laws for a direct current (DC) circuit.
Konu Fizik
Seviye Lisans - Giriş, Lise
Tür Laboratuvar, Remote Learning
Süre 120 dakika
Yanıtları dahil Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Ammeter, Electric Circuit., Kirchoff, Loop, Voltmeter
Benzetimler Devre Kurulum Aracı: DC (HTML5), Devre Yapısı Kiti - DC- Sanal Laboratuvar (HTML5)


Yazar Omar Adwan
E-posta İletişim adwan@sharjah.ac.ae
Okul / Kurum University of Sharjah
Gönderildi 03.06.2020
Güncellendi 03.06.2020