Kirchhoff's Law


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Kirchhoff's Law
Açıklama Kirchhoff’s laws follow from the laws of conservation of energy and conservation of charge. These laws are used to analyze electrical circuits, which contain combinations of batteries, resistors and capacitors. In this experiment, we are interested in investigating Kirchhoff’s laws for a direct current (DC) circuit.
Ders Fizik
Seviye Lisans - Giriş, Lise
Tür Laboratuvar, Uzaktan Öğrenme
Süre 120 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Ammeter, Electric Circuit., Kirchoff, Loop, Voltmeter
Simülasyon(lar) Devre Kurulum Aracı: DC (HTML5), Devre Yapısı Kiti - DC- Sanal Laboratuvar (HTML5)


Yazar(lar) Omar Adwan
Okul / Kurum University of Sharjah
Gönderildiği tarih 03.06.2020
Güncellendiği tarih 03.06.2020